We hebben gezien de geringe belangstelling om mee de verplaatsing naar Cercle te maken beslist om geen bus in te leggen

Het bestuur